"Die Kunst entsteht im Auge des Betrachters." (Picasso/Shakespeare)

Open Air Kaisersteg Berlin

Jazz am Kaisersteg Hasselwerder Straße 22 a, Berlin

DeINDUSTRIAL JOHANNES FINK cello / GERHARD GSCHLÖßL trombone & sousaphone / CHRIS HINZE sounds & percussion / HANS PETER HIBY alto- & tenor saxophones / JAN KAZDA bass / JAN RODER bass / WILLI KELLERS drums & percussion / WOLFGANG SCHMIDTKE tenor saxophone & bass clarinet / ELS VANDEWEYER vibraphone / HERBERT WEISROCK baritone saxophone […]

frei